galerie abakuk ... řezbářské práce motorovou pilou

Všeobecné obchodní podmínky

Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí přijímání objednávek atelier Abakuk.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné, a proto Vám doporučujeme se s nimi podrobně seznámit. Pozornost věnujte především ustanovením o kupní ceně, podmínkách dodávání zboží, odpovědnosti, odstoupení od smlouvy a vracení kupní ceny zboží.

Akceptováním těchto Všeobecných obchodních podmínek a odesláním objednávky podáváte návrh k uzavření smlouvy o prodeji a dodání zboží.

Uzavřít smlouvu mohou pouze osoby starší osmnácti let.

Vaši objednávku přijmeme bez ohledu na Vaše bydliště.

Objednané zboží menších rozměrů Vám bude doručeno na Vámi uvedenou adresu na území České a Slovenské republiky. Ostatní zboží bude doručeno dle domluvy.

Objednávka ...

Odesláním objednávky vyjadřujete svůj souhlas:
- se Všeobecnými obchodními podmínkami tohoto online obchodu,
- s cenou, za kterou je zboží nabízeno,
- s tím, že uhradíte cenu v hotovosti při převzetí zboží
- s tím, že za účelem vyřízení objednávky shromažďujeme a zpracováváme
Vaše osobní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu)
- že kupní smlouva bude uzavřena podle práva České republiky.

Po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme potvrzení prostřednictvím e- mailu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy obdržíte potvrzení o přijetí této objednávky. Objednané zboží, které je možné zaslat zásilkovou službou Vám bude zasláno v nejkratším možném termínu. Za normálních okolností by Vám mělo být zboží doručeno během 7 pracovních dnů po přijetí objednávky. Dodání zboží větších rozměrů bude doručeno dle individuální domluvy a v domluveném termínu.

Pokud byste neobdržel(a) potvrzení o přijetí objednávky, laskavě nás prosím kontaktujte. Ujišťujeme Vás, že máme zájem na vyřízení Vaší objednávky co nejrychleji a bez zbytečné prodlevy, nemůžeme však přijmout odpovědnost za chyby při elektronickém přenosu dat.

Cena zboží ...

Cenou objednaného zboží je cena stanovená na stránkách našeho online obchodu v okamžiku odeslání objednávky. Cena objednaného zboží, případné poplatky, dopravné, případná montáž a celková cena budou vždy uvedeny v potvrzení objednávky.

Platba za zboží ...

Platba ceny zboží se provádí v hotovosti při doručení, není-li dohodnuto jinak.

Doručení zboží ...

Způsob a termín dodání zboží se určuje podle velikosti zásilky a zboží. Zákazník je povinen si zásilku při převzetí od kurýrní služby prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztrátě zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u zaměstnance kurýrní služby. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán Zápis o škodě. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí zákazníkem zjevná, je zákazník povinen oznámit kurýrní službě (viz adresní štítek zásilky) vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zaměstnanec kurýrní služby se zákazníkem Zápis o škodě.

Reklamace ...

V případě, že výrobek bude doručen poškozený nebo se v záruční době projeví vada výrobku, je možné výrobek reklamovat. Reklamace musí být písemná (poštou nebo e-mailem). V případě opravitelné vady provedeme opravu do deseti dnů. V případě neopravitelné vady vyměníme výrobek za nový do 14 dnů od doručení reklamace. Výměnu je možno uskutečnit nejpozději do 5 dnů po obdržení zboží kupujícím Zboží musí být vždy vráceno nepoškozené Náklady spojené s výměnou (doručením) zboží nese v plné výši kupující.
Poznámka: naše výrobky jsou z přírodního materiálu a mohou vykazovat barevné změny a praskliny dřeva. Tyto obvyklé deformace nejsou předmětem reklamace.

Záruka ...

Záruční doba zboží zakoupeného v tomto online obchodě činí šest měsíců.

Výhrada ...

Naše firma použila veškeré dostupné technické prostředky, aby bylo zboží zobrazeno co nejrealističtěji. Za případné rozdíly mezi zobrazením barvy na stránkách tohoto online obchodu a skutečnou barvou zboží neneseme odpovědnost.

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a vrácení kupní ceny...

Ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit a to i bez udání důvodu. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit atelieru Abakuk poplatek spojený s dodáním zboží (poštovné v závislosti na způsobu doručení zboží na Vaši adresu naší firmou) a manipulační poplatek ve výši 37,- Kč. Zákazníkovi budou tedy vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně nebo vrácením doručeného zboží. Po doručení odstoupení od smlouvy a vrácení dodaného zboží jsme povinni vrátit Vám kupní cenu zboží.Zboží musí být vždy vráceno nepoškozené a v originálním a nepoškozeném obalu. Je samozřejmé, že obal po doručení zboží otevřete, není však dovoleno jej poškozovat nebo s ním jinak nakládat.

Je-li zboží v pořádku, ihned Vám na Váš účet (nebo poštovní složenkou) vrátíme peníze.

Dodané zboží vracíte na vlastní náklady. Pokud nám bude zboží vráceno na naše náklady, vyhrazujeme si právo účtovat Vám poplatek nepřevyšující náklady na vrácení zboží.

Ateliér abakuk - Marie a Jaroslav Pecháčkovi
U Rychty 58, 788 33 Hanušovice
Tel.: + 420 605 947 069
+ 420 733 577 225
Email: drevenesochy@abakuk.cz

Mapka