galerie abakuk ... řezbářské práce motorovou pilou

Hanušovická Rychta

Hostinec na Rychtě je situován v krásném a klidném údolí v horních Hanušovicích ve směru na Habartice. Nabízíme příjemné posezení ve stylově zařízené restauraci bývalé Rychty, k níž se váže téměř 600. letá historie. V chladných měsících se ohřejete u otevřeného krbu u příjemně praskajícího dřeva a v letních dnech dodáte svému tělu energii na venkovní zahrádce. Navštívit můžete i galerii Na půdě, která je zřízena v půdních prostorách Rychty, je otevřená denně od dubna do října, a k vidění a k prodeji bude současné výtvarné umění českých i zahraniční umělců a stálá výstava soch ateliéru Abakuk.

Hostinec Na Rychtě je otevřený pro návštěvníky naší galerie, pro účastníky našich workshopů a kurzů a v rámci našich dalších kulturních akcí.

Na vaši návštěvu se srdečně těší manželé Marie a Jaroslav Pecháčkovi. V případě jakýchkoliv dotazů a rezervací nás neváhejte kontaktovat.

Otevírací doba

Otevřeno pouze po objednání (Tel. 733 577 225)

Historie

Hanušovice (něm. Hannsdorf) jsou městys, který se rozkládá v dolině, olemované lesnatými kopci. Táhnou se přes 7 km od ssv. na jjz. Nadmořská výška jejich kolísá mezi 390 - 550 m. Obcí vede od nepaměti hlavní cesta na Rudu n. Mor., na Králíky a do Pruska, Kolštejna a St. Města. Na západním konci městyse vlévá se do Moravy Krupá, v jeho středu Branná.

Hanušovice jsou starou osadou. Po prvé jsou výslovně uvedeny ve Wustehubově darovací listině z roku 1325 pod latinským jménem Joannis villa (Janova ves). Zakladatel jejich slul Jan (Hanuš). R. 1350 měly kostel a faru, kteráž byla zmíněného roku přikázána k novému biskupství v Litomyšli, u něhož zůstala až do jeho zániku (1421). Hanušovice náležely ke kolštejnskému panství. Markvart ze Zvole a na Kolštejně udělil o Božím Těle r. 1439 Martinovi (Mertenovi), jeho potomkům a dědicům svobodnou rychtu v Hanušovicích, čtyři lány půdy a mlýn s jedním složením, přiznal mu právo sladovati a vařiti pivo, míti poplatníky a robotníky a přenechal mu louku za řekou Moravou, která odedávna příslušela k rychtě (podle toho stála rychta již před rokem 1439, uvedeného roku byla její práva potvrzena listem). Dovolil mu pro vlastní potřebu lovit do čeřeně ryby ve středu a pátek, držeti řezníka, pekaře, kováře, ševce a lazebníka a ponechávati si každý třetí peníz z pokut. Rychtář musel docházet na Kolštejn pro právo, začež měl také třetinu poplatků. Rychtu směl z volné ruky prodati i odkázati.

R. 1437 jmenuje se městys v zemských deskách po česku Hanussowicze.

R. 1564 byly Hanušovicům uděleny stejné svobody, jako Valteřicům.

Zdroj: Vlastivěda moravská, napsal dr. Jan Březina v Brně roku 1932, nákladem Musejního spolku, tiskem Akciové moravské tiskárny

Ateliér abakuk - Marie a Jaroslav Pecháčkovi
U Rychty 58, 788 33 Hanušovice
Tel.: + 420 605 947 069
+ 420 733 577 225
Email: drevenesochy@abakuk.cz

Mapka